Obrazek Zimowy Na Stoku Narciarskim

Oferty złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie w Jędrzejowie na realizację zadania publicznego pn. „Udział reprezentacji Województwa Świętokrzyskiego Olimpiad Specjalnych w X Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Zakopane, Bydgoszcz 2020”

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy


Oferta Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie w Jędrzejowie
/w załączeniu/
Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34 A
25-502 Kielce
fax 41 344 36 11
e-mail: est.sekretariat@sejmik.kielce.pl

Oferta Igrzyska