Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku z zakresu:
I. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)
oraz
II. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.


Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 16 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).
Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Anna Nieckarz
Monika Kowalczyk
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41/ 342 15 42
e-mail: sek.oz@sejmik.kielce.pl

UCHWAŁA NR 1692/20

Ogłoszenie

Wzór oferty

Oświadczenie o posiadanym rachunku

Oświadczenie o braku współfinansowania

Przykładowy sposób opisywania dokumentów księgowych

Wzór umowy

Klauzula informacyjna

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego

Instrukcja wypełnienia oferty