Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego „OSTO” z Ostrowca Świętokrzyskiego na realizację zadania publicznego pn. „IX Mistrzostwa Gór Świętokrzyskich – Puchar Polski e Taekwondo Olimpijskim”

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy


Oferta Ostrowieckiego Stowarzyszenia Taekwondo Olimpijskiego „OSTO” z Ostrowca Świętokrzyskiego
/w załączeniu/

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego.

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34 A
25-502 Kielce fax41 344 36 11
e-mail: est.sekretariat@sejmik.kielce.pl

Oferta