ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2020 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym