Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego