Ogłoszenie otwartego II konkursu ofert

Ogłoszono  II otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań ze środków PFRON w 2009r. z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie

Wzór oferty