Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań ze środków PFRON w 2009r. z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

Uchwała Zarządu Nr 1734  z dn. 21 maja 2009r.