Rozstrzygnięcie Konkursu

W dniu 18 maja 2009 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zaakceptował wykaz podmiotów i podział środków finansowych na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Do dofinansowania zgłoszono 52 wnioski o łącznej wartości  3 132 738 zł. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył na dofinansowanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych kwotę 650 000zł. na realizację zadań zgłoszonych w 34 wnioskach.

Udzielenie dotacji pozwoli na wykonanie wielu prac remontowych, konserwatorskich, które zapobiegną zniszczeniu obiektów  zabytkowych, detali architektury, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów.

Wykaz dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego.