Symboliczne Zdjęcie Przedstawiające Ręce Osób Starszych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej