lekarz ze stetoskopem

Ograniczenia w odwiedzinach w szpitalach

Wzrasta liczba zakażeń wywołanych wirusami: SARS CoV-2, RSV i grypy. Lekarze apelują, by ograniczyć odwiedziny osób przebywających w szpitalach, proszą także o zachowanie należytej ostrożności i przestrzeganie zasad sanitarnych podczas pobytu w placówkach.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną (zwiększona liczba zakażeń górnych dróg oddechowych, COVID-19, grypa) i w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne hospitalizowanych pacjentów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii obowiązuje czasowe ograniczenie odwiedzin.

 • Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach: 14:00-17:00 w dni powszednie, 12:00-17:00 w dni ustawowo wolne od pracy, w innych godzinach niż wyżej wymienione – tylko za zgodą lekarza dyżurnego/prowadzącego:
 • Jednorazowa wizyta nie powinna trwać dłużej niż 30 minut.
 • Podczas odwiedzin w sali chorych może przebywać jedna osoba odwiedzająca na jednego pacjenta.
 • Pacjenci nie mogą być odwiedzani przez osoby z jakimikolwiek objawami infekcji.
 • Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do pozostawienia okrycia wierzchniego w bezpłatnej szatni szpitalnej.
 • Przed wejściem do Kliniki/Działu osoba odwiedzająca jest zobowiązana do umycia/dezynfekcji rąk.
 • Podczas kontaktu z pacjentem zaleca się noszenie jednorazowej maseczki zakrywającej nos i usta.
 • Kierownicy poszczególnych Klinik/Działów mogą wprowadzać dodatkowe, wewnętrzne ograniczenia dotyczące odwiedzin.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach wprowadzono następujące zasady:

 • Pacjenta w jednym czasie mogą odwiedzić maksymalnie dwie osoby, w określonych przedziałach czasowych. Rekomendowanymi godzinami odwiedzin są następujące przedziały: 13:00-14:00 oraz 16:00-18:00;
 • Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby z infekcją (m.in. katar, kaszl, gorączka, ból gardła);
 • Odwiedzający przez cały czas przebywania na terenie placówki powinien mieć maseczkę zakrywającą nos i usta;
 • Niezwłocznie po wejściu do placówki trzeba dokładnie zdezynfekować ręce preparatem na bazie alkoholu. Również po wyjściu z oddziału, warto, ponownie zdezynfekować dłonie;
 • Podczas wizyty należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu;
 • Należy unikać sytuacji, w wyniku których w jednym pomieszczeniu zgromadzi się kilka osób odwiedzających;
 • Podczas wizyty zaleca się uniknie bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem: przytulania, uścisków, pocałunków, itp.;
 • Bezpośrednio przed wykonaniem jakichkolwiek czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie należy dokładnie umyć/zdezynfekować ręce;
  rzeczy przynoszone dla pacjenta (rzeczy osobiste, jedzenie, napoje, środki higieny osobistej, itp.) powinny być ograniczone do niezbędnego minimum i zmieścić się w szafce przyłóżkowej;