Marek Bogusławski, Andrzej Bętkowski I Renata Janik Siedzą Za Stołem

Ogromny zastrzyk finansowy dla świętokrzyskich OSP

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski podpisali dziś umowy w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zostały podpisane 23 umowy o łącznej wartości 28,3 mln złotych, w tym wkład Unii Europejskiej – 17,7 mln złotych. W wydarzeniu uczestniczył także senator Krzysztof Słoń.

Zainteresowanie jednym z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach inwestycyjnej części programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 było ogromne – na konkurs wpłynęło 136 wniosków, ostatecznie dofinansowanie w wysokości 37,8 mln zł otrzymało 52 projekty. Dziś podpisane zostały 23 umowy.

– Dziś realizujemy trzecią turę podpisywania umów, tym samym kończymy ich podpisywanie w projekcie dotyczącym wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w zakupie samochodów strażackich, jak i specjalistycznego sprzętu. Środki o które aplikowali beneficjenci, to środki z nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w kwocie prawie 58 milionów złotych – informuje marszałek Andrzej Bętkowski. – Spośród podpisanych dziś 23 umów 17 dotyczy zakupu ciężkich, średnich i lekkich samochodów strażackich, a pozostałe to umowy na wsparcie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dofinansowanie w tym projekcie to 85% środków europejskich, pozostała kwota to środki albo Ochotniczych Straży Pożarnych albo gmin – dodaje marszałek.

O dofinansowanie mogły się starać jednostki samorządu terytorialnego, Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz te, które będą spełniać kryteria włączenia do niego dzięki realizacji projektu oraz dążą do włączenia do KSRG.

Unijne wsparcie w ramach konkursu zostanie przeznaczone na doposażenie służb ratowniczych, w tym m.in.: zakup specjalistycznych samochodów, zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych, zakup ubrań ochronnych.

– Dofinansowanie tych projektów jest niezwykle ważne ponieważ dotyczy bezpieczeństwa wszystkich naszych mieszkańców. Ochotnicze Straże Pożarne reagują na sytuacje kryzysowe, usuwają skutki kataklizmów, gaszą pożary – to naprawdę niesamowite czego dokonują druhny i druhowie dla mieszkańców – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Dlatego tak ważne jest aby i oni mieli poczucie bezpieczeństwa, mieli nowe wozy i sprzęt potrzebny do realizowania poszczególnych akcji.

Dodatkowo, jako element uzupełniający projektu, wsparciem objęto działania edukacyjne zwiększające świadomość na temat zmian klimatu oraz promujące bezpieczne zachowania
w sytuacjach zagrożenia ekologicznego, pożarowego i powodziowego.

– Dzięki zakupom, jakich dokonają świętokrzyskie OSP, nasi mieszkańcy w sytuacjach kryzysowych będą mogli skorzystać z pomocy strażaków i będą mieć poczucie bezpieczeństwa, a ci z kolei będą nieśli tę pomoc w sposób absolutnie profesjonalny, wykorzystując świetny, nowoczesny sprzęt – podkreśla wicemarszałek Marek Bogusławski.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany m.in. podczas pożarów, wypadków drogowych oraz katastrof środowiskowych i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gmin, szybszego dojazdu ochotników na miejsce zdarzenia, zwiększenia skuteczności w dotarciu do osób poszkodowanych i udzielenia im profesjonalnej pomocy, usprawnieniu akcji ratowniczych, poprawie bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach.

Lista i opis dofinansowanych 23 projektów na które podpisano umowy 29.03.2024r.