Marszałek Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik, Komendant Krzysztof Ciosek

Środki finansowe dla świętokrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej

W piątek 29 marca br. marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali umowę ze Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztofem Cioskiem na przekazanie przez Województwo na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych, które pozwolą na zakup pojazdów strażackich i zestawu pomiarowego.

– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas priorytetem, zawsze zwracamy baczną uwagę na odpowiednie wyszkolenie, posiadany sprzęt i wyposażenie służb ratowniczych – podkreślił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Dziś wspieramy świętokrzyską państwową straż pożarną kwotą 393 tysięcy złotych, które stanowić będą dofinansowanie do zakupu wozów strażackich, a także zestawu do pomiaru czasu. Będzie on wykorzystywany podczas specjalistycznych szkoleń pożarniczych, organizowanych dla strażaków-ochotników.

– Wierzę, że przekazane pieniądze i dokonane zakupy pozwolą świętokrzyskim strażakom na prowadzenie skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych, a także na sprawne szkolenie przyszłych strażaków – dodała wicemarszałek Renata Janik.

Część przekazanej kwoty – 350 tysięcy zł z budżetu województwa zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu 5 samochodów pożarniczych dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w: Starachowicach, Busku-Zdroju, Pińczowie i Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zakup nowych samochodów pożarniczych spowoduje zastąpienie dotychczas użytkowanych pojazdów, które przekroczyły normę eksploatacyjną ze względu na wiek, a wycofane pojazdy z Państwowej Straży Pożarnej zostaną przekazane do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. świętokrzyskiego, co jednocześnie pozwoli na odciążenie gmin w finansowaniu zadań ochrony przeciwpożarowej. Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze będą posiadały optymalne parametry techniczno-użytkowe gwarantujące niezawodność, skuteczność prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych oraz bezpieczeństwo strażaków ratowników.

Pozostała kwota – 43 tysiące zł z budżetu województwa będzie przeznaczona na dofinansowanie zakupu zestawu do pomiaru czasu na dwóch torach do ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych. Przedmiotowy komplet z automatyką pomiaru czasu pozwoli na sprawne prowadzenie szkoleń specjalistycznych strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP, organizowanych nieodpłatnie przez Państwową Straż Pożarną.

Galeria zdjęć