Andrzej Pruś, Andrzej Bętkowski, Anna Ciulęba

Ostatnie posiedzenie Kapituły XV edycji Świętokrzyskiej Victorii

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia obradowała Kapituła XV edycji Nagrody Marszałka Województwa „Świętokrzyska Victoria”. Z nominowanej piętnastki wyłoniono laureatów nagrody w trzech kategoriach: przedsiębiorczość, samorządność i osobowość. Wybrano także laureatów tytułu “Świętokrzyska Super-Victoria”. Zwycięzców tegorocznej edycji nagrody poznamy w piątek, 23 czerwca podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyły też dyrektor Gabinetu Marszałka Anna Ciulęba i zastępca dyrektora Iwona Sinkiewicz-Potaczała.

“Świętokrzyska Victoria”

Nagroda “Świętokrzyska Victoria” została ustanowiona uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku. Jej ideą jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie województwa świętokrzyskiego.
Celem nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) i „Przedsiębiorczość”.

Posiedzenie Kapituły Konkursu

W tym roku do biura nagrody wpłynęło 48 zgłoszeń. Podczas posiedzenia Kapituły w kwietniu br. wybrano osoby, instytucje i samorządy, nominowane do “Świętokrzyskiej Victorii”. W kategorii “Osobowość” są to Marek Adamczak, Łukasz Długosz, ksiądz Stanisław Słowik, Wacław Szarek i Anna Świercz. W kategorii “Samorządność” nominowane zostały gminy: Busko-Zdrój, Chęciny, Mirzec, Morawica oraz Piekoszów. Nominowano także, w kategorii “Przedsiębiorczość”, firmy: Chemar S.A., Mesko S.A., Regesta Group, Targi Kielce i Uzdrowisko Busko-Zdrój.

Podczas dzisiejszego posiedzenia spośród nominowanych wybrani zostali laureaci tej edycji oraz jubileuszowe “Świętokrzyskie Super-Victorie”. Zwycięzców poznamy w trakcie gali nagrody “Świętokrzyska Victoria”, która odbędzie się 23 czerwca 2023 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Podczas galowego koncertu dla kieleckiej publiczności wystąpi Ryszard Rynkowski.

Galeria zdjęć