Umowa Na Budowę Obwodnicy Morawicy Podpisana (2)

Umowa na budowę obwodnicy Morawicy podpisana

Niebawem ruszy budowa południowej obwodnicy Morawicy. Inwestycja znacząco poprawi komunikację publiczną oraz wpłynie na większe możliwości inwestycyjne. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona podpisał umowę z wykonawcą Krzysztofem Ciupą – wiceprezesem firmy Fabe, która wygrała przetarg na budowę południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, burmistrz Morawicy Marian Buras, senator Krzysztof Słoń. 

Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 27,5 mln zł, a szacowana wartość dokumentacji projektowej i robót budowlanych to około 50 mln zł. Beneficjentem rządowego dofinansowania jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, a realizatorem zadania inwestycyjnego Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to I kwartał 2026 roku.

– Z Ministrem Infrastruktury podpisaliśmy porozumienie według, którego otrzymaliśmy promesy na realizację trzech obwodnic we Włoszczowie, w Sandomierzu i w Morawicy.  Dziś podpisujemy umowę na realizację obwodnicy Morawicy. Jej zakres kosztowy uwzględniając wykup gruntów to ponad 80 mln zł – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Dzięki obwodnicy odciążone zostanie centrum Morawicy, co znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Firma Fabe, która wygrała przetarg jest przedsiębiorstwem sprawdzonym, które w tej chwili także realizuje inwestycję w  Starachowicach zgodnie z planem i harmonogramem. Liczymy, że podobnie będzie przy budowie obwodnicy w Morawicy – podkreślił członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Jest to od dawna wyczekiwana inwestycja. Nowa droga pomoże w odkorkowaniu centrum Morawicy. Wpłynie także na bezpieczeństwo ruchu oraz usprawni komunikację ze specjalnej strefy ekonomicznej w Dębskiej Woli, która wciąż się rozwija.

Obwodnica Morawicy będzie miała długość ok. 2,6 km i powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 766. Poprowadzona zostanie w południowej części sołectw Morawica i Wola Morawicka, pomiędzy drogą wojewódzką nr 766 (Morawica-Pińczów) i drogą krajową nr 73 (Kielce-Tarnów).

Inwestycja obejmuje m.in: budowę południowej obwodnicy Morawicy wzdłuż DW 766 o dł. ok. 2,6 km, przebudowę odcinków istniejącej DW 766 na wlotach do projektowanego skrzyżowania typu rondo, budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi wzdłuż projektowanego odcinka obwodnicy, przebudowę odcinka DK 73 (od km 26+798 do km 27+130.95) w związku z budową skrzyżowania typu rondo z projektowaną obwodnicą Morawicy, przebudowę odcinków dróg gminnych na skrzyżowaniach z projektowaną obwodnicą, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę dodatkowych jezdni umożliwiających obsługę przyległych działek, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych, budowę stanowiska do ważenia pojazdów wraz ze stanowiskiem dla pojazdu kontroli ITD, budowę odcinków kanalizacji deszczowej, przepustów oraz rowów odwadniających, rowów infiltracyjnych, budowę zbiornika infiltracyjnego, wycinkę drzew i krzewów, nasadzenie zieleni, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Galeria zdjęć