Uczestnicy otwarcia Klubu Seniora w Jędrzejowie przecinają wstęgę

Otwarto klub seniora w Jędrzejowie

Nowe miejsce spotkań i integracji mają seniorzy z gminy Jędrzejów. W otwarciu Klubu Senior+ w Jędrzejowie, na zaproszenie burmistrza Marcina Piszczka, uczestniczyli m. in. wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski oraz wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Klub działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie. Utworzono go i wyposażono ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020 oraz ze środków gminy.

Pomieszczenia po byłym lokalu usługowym dostosowano do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Wyodrębniono sale spotkań, salę do terapii zajęciowej, do rehabilitacji. Klub zapewnia m. in. zajęcia komputerowe, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, zajęcia sportowo-rekreacyjne czy terapię zajęciową. Z oferty korzysta codziennie już 30 seniorów i są jeszcze wolne miejsca.

– Takie inicjatywy, mające przeciwdziałać izolacji i marginalizacji osób starszych w naszym województwie, są nie do przecenienia. Umożliwiają podtrzymywanie relacji społecznych oraz rozwijanie zainteresowań, dzięki czemu następuje aktywizacja seniorów i poprawa jakości ich życia – podkreślał wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski.

Koszt realizacji zadania pokryty z dotacji z Programu „Senior+” to 300 tys. zł, natomiast ze środków własnych gminy Jędrzejów – ponad 100 tys. zł.

Galeria zdjęć