Beata Daszyńska Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

II Samorządowy Kongres Gospodarczy w Lublinie

W Lublinie w dniach 29-30 czerwca odbywał się II Samorządowy Kongres Gospodarczy oraz II Forum Regionów Trójmorza, w którym uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. Pierwszego dnia kongresu marszałek podpisał niezwykle ważny dla województwa dokument – tzw. Deklarację Lubelską. Drugi dzień spotkań koncentrował się wokół tematów związanych z: rolnictwem i przetwórstwem, Europejskim Zielonym Ładem, rozwojem innowacyjnej gospodarki, bezpieczeństwem energetycznym, czy transformacją cyfrową.

Wydarzenie odbywało się w formule hybrydowej. W środę w formie online wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni także: Jarosław Gowin – wicepremier, Minister Rozwoju Pracy i Technologii, Jacek Sasin – wicepremier, Minister Aktywów Państwowych, prof. Zbigniew Rau – Minister Spraw Zagranicznych.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego mówiła o odbudowie po pandemii poprzez inwestycje w infrastrukturę. Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen wystąpił w panelu „Fuzja Orlen, PGNiG, LOTOS.”

Nagrody Samorządowego Kongresu Gospodarczego

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczyli dziś Nagrody Samorządowego Kongresu Gospodarczego, II Forum Regionów Trójmorza. Są one uhonorowaniem firm i przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju regionów Trójmorza, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu i promują pozytywny wizerunek obszaru Trójmorza. To jednocześnie uhonorowanie osób, które działają na rzecz rozwoju i promocji Inicjatywy Trójmorza.

  1. Nagrodę w kategorii osoba wspierająca Inicjatywę Trójmorza, za szczególne zasługi związane z rozwojem Funduszu Trójmorza, pozyskiwaniem inwestorów spoza obszaru Inicjatywy Trójmorza a także intensywną promocją gospodarczą całej Inicjatywy decyzją Rady Programowej Kongresu otrzymała pani Beata Daszyńska-Muzyczka. Prezes Zarządu od 2016 r.
  2. Nagroda w kategorii firma o międzynarodowym zasięgu w obszarze Inicjatywy Trójmorza, za aktywną działalność na czterech rynkach macierzystych obszaru Inicjatywy Trójmorza– Polska, Słowacja, Litwa i Czechy, wspieranie działań strategicznych i zmian regulacyjnych, w szczególności podejmując działania na rzecz ochrony powietrza a także za działania w obszarze odpowiedzialności społecznej biznesu na obszarze Inicjatywy Trójmorza decyzją Rady Programowej przyznana została dla Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A.
  3. Nagroda w kategorii przedsiębiorstwo o międzynarodowym zasięgu w obszarze Inicjatywy Trójmorza, za aktywną działalność na rynkach gospodarczych w państwach Inicjatywy Trójmorza – Polska, Bułgaria, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry oraz prowadzenie działalności opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju m.in. wdrażaniem innowacji, ochronie środowiska oraz tworzeniu partnerstw rynkowych decyzją Rady Programowej przyznana została dla Zakładu Produkcyjnego Bempresa sp. z o.o..

Agenda drugiego dnia kongresu:

  • Instrumenty finansowe współpracy Trójmorza,
  • Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, Szanse i wyzwania dla małych i średnich gospodarstw rolnych w rejonie Trójmorza w świetle Europejskiego Zielonego Ładu,
  • Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w obszarze Trójmorza,
  • Innowacyjność szansą na rozwój gospodarczy obszaru Trójmorza,
  • Transformacja cyfrowa i jej znaczenie dla rozwoju makroregionu w kontekście walki ze skutkami pandemii,
  • Nauka i gospodarka. Wyzwania dla inicjatywy Trójmorza,
  • Trasa Via Carpatia szansą na promocję turystyczną obszaru Trójmorza

Inicjatywa Trójmorza ma za zadanie pobudzać rozwój gospodarczy państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także wzmacniać rozwój wchodzących w jej skład regionów. Inicjatywa zrzesza 12 państw regionu: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym pozytywnie wpływa na wzrost konkurencyjności tego obszaru w ramach UE i globalnie.

Głównym punktem podczas pierwszego dnia kongresu było podpisanie Deklaracji Lubelskiej

–  Ma to olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju naszego województwa. Poprzez wspólne działanie regiony łączące Bałtyk, Adriatyk i Morze Czarne będą miały szerszy dostęp do środków finansowych, a przyłączenie się do tej inicjatywy przez Województwo Świętokrzyskie stanowi realną szansę na rozwój i poszerzenie połączeń gospodarczych i infrastrukturalnych – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Więcej na ten temat w tekście WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE W SIECI GOSPODARCZEJ REGIONÓW TRÓJMORZA!