Otwarto Zakończone Inwestycje W Sędziszowie (2)

Otwarto zakończone inwestycje w Sędziszowie

Wicemarszałek Marek Bogusławski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś w Sędziszowie uczestniczyli w otwarciu zakończonych inwestycji, w ramach których przebudowano ulice: Partyzantów, Bąkowską i Piaskową oraz zagospodarowano rynek.

W wydarzeniu wzięli udział także poseł Krzysztof Lipiec, wojewoda Zbigniew Koniusz oraz lokalni samorządowcy.

Łącznie przebudowano jezdnie o długości: 3540 m, wykonane zostały poszerzenia jezdni, nawierzchnie asfaltowe, utwardzone pobocza, poprawione odwodnienie, wykonany nowy chodnik przy ulicy Partyzantów, nowe znaki drogowe.

Przebudowę trzech ulic zrealizowano przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całego zadania ogółem: 3 393 103,51 zł, dofinansowanie z RFRD: 2 504 000,00 zł, z czego środki własne Gminy Sędziszów: 889 103,51 zł.

Zagospodarowanie rynku w Sędziszowie zrealizowane zostało z  dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Przebudowano ciągi komunikacyjne, wykonano wyspę oddzielającą plac od drogi powiatowej, przebudowana została infrastruktura krat zbierających wodę do kanalizacji deszczowej oraz wykonany remont obiektów małej architektury (studnia abisyńska), ustawiono nowe ławki, kosze, wymieniono oświetlenie na ledowe. Całkowity koszt: 398 566,86 zł, dofinasowanie: 213 663,00 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, środki własne: 184 903,86 zł. Zadanie wykonane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osiedla Rynek.

Galeria zdjęć