Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Szybkimi krokami do pierwszych unijnych naborów

Już na początku kwietnia ruszą pierwsze konkursy w ramach nowego programu regionalnego. Obradujący dzisiaj Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził  harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. To znakomita wiadomość dla wszystkich potencjalnych beneficjentów.

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 rozpędza się na dobre. Przypomnijmy, że 7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła ten ważny dokument, co otworzyło drogę do kolejnych działań związanych z ogłoszeniem pierwszych konkursów.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął harmonogram naboru wniosków konkursowych w ramach FEŚ 2021-2027 na najbliższy rok. To swoista „mapa drogowa” dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą mogli przygotowywać się do złożenia wniosków o dofinansowanie. Harmonogram zawiera informacje o terminach naborów, typach projektów i wnioskodawców, kwocie przewidzianej do dofinansowania projektów, a także trybie naboru (konkurencyjny lub niekonkurencyjny).

– Cały czas  trwają intensywne prace nad uruchomieniem pierwszych naborów konkursowych, przyjęty właśnie harmonogram to bardzo ważny krok – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, przypominając, że do naszego regionu trafiła rekordowa pula unijnych funduszy – 1 mld 456 mln euro, czyli ok. 7 mld zł. Zostanie ona przeznaczona na przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotyczące zadań realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – Jako pierwszy zostanie ogłoszony nabór w części społecznej programu regionalnego z obszaru aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy z Priorytetu 10 Aktywni na rynku pracy. Zaraz potem ruszą kolejne nabory, m.in. dotyczące wsparcia osób młodych na regionalnym rynku pracy, rozwoju szkolnictwa branżowego i edukacji przedszkolnej, wsparcia przedsiębiorstw za pośrednictwem instrumentów finansowych oraz gospodarowania zasobami wody i przeciwdziałania klęskom żywiołowym.

Marszałek Bętkowski dodaje, że do Komisji Europejskiej zostały już wysłane pierwsze kryteria wyboru projektów, zostaną one również przedstawione podczas inaugurującego posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, które odbędzie się 30 marca. Obecnie trwają również konsultacje z samorządami dotyczące projektów strategii terytorialnych oraz ponadlokalnych.

Przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego harmonogram naboru wniosków zostanie opublikowany na stronach internetowych programu regionalnego oraz Funduszy Europejskich.