Grafika świętokrzyskie Na Trzecim Miejscu

Fundusze unijne. Świętokrzyskie na trzecim miejscu

Na finiszu kończącej się perspektywy unijnej województwo świętokrzyskie wskakuje na trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu kontraktacji funduszy europejskich. Na ostatniej prostej nie zwalniamy tempa, co stanowi  dobry prognostyk na lata 2021-2027.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na koniec lutego podpisano łącznie już 4 579 umów o wartości dofinansowania z funduszy unijnych w wysokości ponad 6 mld zł. Oznacza to, że poziom kontraktacji wynosi 97,4 proc. alokacji programu. To daje województwu świętokrzyskiemu trzecią lokatę w kraju!

– Ważne jest to, abyśmy maksymalnie wykorzystali unijne fundusze w ramach RPO, dlatego też, gdy tylko pojawiają się wolne środki, dofinansowujemy projekty  znajdujące się dotychczas na listach rezerwowych – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – I tak na przykład w związku z wysokim kursem euro i powstałym dzięki temu oszczędnościom, a także przesunięciom środków funduszowych, mogliśmy dofinansować wszystkie sześć projektów z listy rezerwowej Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł. Warto również dodać, że wkrótce zostaną rozdysponowane kolejne unijne pieniądze – zakończyły się bowiem nabory w ramach nowych konkursów RPOWŚ – dwa związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy i jeden skierowany do przedsiębiorców.

100-procentową kontraktacją w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 może pochwalić się Oś Priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy,  poziom 99 proc. przekroczyły osie – 9 (Włączenie społeczne i walka z ubóstwem), 3 (Efektywna i zielona energia), 7 (Sprawne usługi publiczne) i 8 (Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo).

– Powoli zamykamy poprzednią perspektywę unijną i intensywnie przygotowujemy się do ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach nowego unijnego rozdania – podsumowuje marszałek Bętkowski.