Otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań ze środków PFRON w 2009r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.