Otwarty konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych”- 2017

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2017 roku.

Pliki do pobrania

 

Uchwała ZarząduData dołączenia 2017-03-17, att694200_uchwala_zarzadu__ogloszenie_konkursu.pdf

 

Ogłoszenie o konkursie.docxData dołączenia 2017-03-17, att694201_ogloszenie_o_konkursie.docx

 

Wzór oferty.docxData dołączenia 2017-03-17, att694202_wzor_oferty.docx

 

Oferta z objaśnieniami.docxData dołączenia 2017-03-17, att694203_oferta_z_objasnieniami.docx

 

Wzór zaktualizowanego harmonogramu i opisu dzialań.docData dołączenia 2017-03-17, att694204_wzor_zaktualizowanego_harmonogramu_i_opisu_dzialan.doc

 

Wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów.docxData dołączenia 2017-03-17, att694205_wzor_zaktualizowanej_kalkulacji_kosztow.docx

 

Wzór sprawozdania.docxData dołączenia 2017-03-17, att694206_wzor_sprawozdania.docx

 

Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym.docData dołączenia 2017-03-17, att694207_oswiadczenie_o_posiadanym_rachunku_bankowym.doc