I Świętokrzyski Kongres Seniora

Pierwszy Świętokrzyski Kongres Seniora za nami

Możliwości i potrzeby zdrowego, aktywnego i bezpiecznego sposobu życia osób starszych – były tematem I Świętokrzyskiego Kongresu Seniora, który odbył  w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. W wydarzeniu udział wziął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Bogusława Wypych i Grzegorz Gałuszka oraz Jerzy Pyrek, pełnomocnik marszałka ds. seniorów.

Organizatorem kongresu był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów.
– Spotykamy się na pierwszym kongresie seniora województwa świętokrzyskiego. Cieszę się, że przyjęliście Państwo zaproszenie na to spotkanie. Mam nadzieje, że przyczyni się ono do jeszcze większej integracji całego środowiska seniorów, środowiska coraz bardziej aktywnego – mówił marszałek Adam Jarubas. – Kongres w dużej części poświęcony jest kształtowaniu świadomości potrzeby dbania o zdrowie. Dowiadujemy się jak możemy wpływać na jakość naszego życia, poznajemy nowoczesne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo osób starszych, niepełnosprawnych. Jest też mowa o rehabilitacji, gdyż mamy w regionie jedno z najbardziej znanych uzdrowisk, do którego chcemy Państwa zapraszać – dodał marszałek.

Udział w wydarzeniu wzięło ok. 130 osób. Byli to przedstawiciele gminnych rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, związków kombatanckich.
– To bardzo reprezentatywna grupa, która zdobytą dzisiaj wiedzę będzie promować w swoich regionach – mówił Jerzy Pyrek, pełnomocnik marszałka ds. seniorów. – Nasz kongres jest efektem kilkuletniej pracy zmierzającej do integracji i aktywizacji seniorów, wpisuje się również w obchody 20-lecia województwa świętokrzyskiego – dodał.

Podczas kongresu specjaliści mówili m.in. jak dbać o serce i nerki. Była także mowa o profilaktyce nowotworowej i nowoczesnych metodach rehabilitacji w warunkach uzdrowiskowych. Spotkanie poświęcone było także tematowi teleopieki oraz zadaniom realizowanym na rzecz seniorów w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Lokalizacja