Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem na rok 2021

Egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem dla kandydatów z województwa świętokrzyskiego, zwane również „egzaminami weryfikacyjnymi”, odbędą się w:

  1. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, w dniach 11 – 13 czerwca 2021 r.
  2. Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie, ul. Okrężna 2F, w dniach 10 – 12 września 2021 r.
  3. Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach 22 – 24 października 2021 r.

W miejscach i terminach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej, przeprowadzone będą egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (części: teoretyczna i praktyczna) oraz egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób obiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem (część teoretyczna).

W miejscu i terminie określonym w pkt. 3 powyżej, przeprowadzone będą egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem (części: teoretyczna i praktyczna) oraz egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób obiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym z wszystkich województw (część teoretyczna).

Zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem (załącznik do zarządzenia nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 r. – Dz. Urz. Min. Inf. I Bud. poz. 12, zmieniony zarządzeniem nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 r. – Dz. Urz. Min. Inf. poz. 14), Komisja Weryfikacyjna kwalifikuje na egzamin weryfikacyjny osoby zgłoszone przez właściwy organ ewidencyjny nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu.

W związku z powyższym, w celu przystąpienia do egzaminu weryfikacyjnego, niezbędne dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, al. IX Wieków Kielc 4, Budynek AQUA, piętro 2,5, pok. 303, w terminie:

  • do 5 maja 2021 r. – dla chętnych, chcących przystąpić do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, w dniach 11 – 13 czerwca 2021 r.
  • do 5 sierpnia 2021 r. – dla chętnych, chcących przystąpić do egzaminu w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie, ul. Okrężna 2F, w dniach 10 – 12 września 2021 r.
  • do 15 września 2021 r. – dla chętnych, chcących przystąpić do egzaminu w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach 22 – 24 października 2021r.

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności związane w szczególności ze stanem epidemii COVID-19 lub ze względów organizacyjnych, niniejszy plan może ulec zmianie.

Szczegółowy plan dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury: www.gov.pl/web/infrastruktura/egzaminatorzy.

Informacje odnośnie wymagań, dokumentów oraz opłat znajdują na www.swietokrzyskie.pro/wpis-do-ewidencji-egzaminatorow-osob-ubiegajacych-sie-o-uprawnienia-do-kierowania-pojazdami.