Marszałkowie Stoją Wraz Z Burmistrzem Piekoszowa, Który Trzyma W Ręku Umowę.

Podpisali umowę na poprawę efektywności energetycznej szkoły w Piekoszowie

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, przebudowa systemu grzewczego, montaż odnawialnych źródeł energii oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie – to cele podpisanej dzisiaj umowy między marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałek Renatą Janik,  a burmistrzem Miasta i Gminy Piekoszów, Zbigniewem Piątkiem. Dofinansowanie projektu z funduszy unijnych wyniesie prawie 2 mln 736 tys. zł. W wydarzeniu wzięli także udział  przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś  i senator RP Krzysztof Słoń.

– Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Dzięki modernizacji i przebudowie systemów nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych oraz oszczędność energii chronimy środowisko. To jedne z najlepszych sposobów na sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoi dziś cały świat odczuwający skutki kryzysu energetycznego- powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

– Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawsze się stara wspierać samorządowców i wykorzystywać oszczędności. Trzymam kciuki za pana burmistrza, aby udało mu się zrealizować inwestycje na czas – dodała Renata Janik, wicemarszałek województwa.

Umowa została podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Koszt całkowity projektu to 3 mln  240 tys. zł.

– Cieszę się z dodatkowych środków unijnych, bo budynek jest duży i uczy się w nim około 600 uczniów z terenu gminy Piekoszów. Przed pracownikami urzędu trudne zadanie, bo musimy je wykonać do końca sierpnia. Ale ja jestem przygotowany do trudnych zadań – podsumował podpisanie umowy burmistrz Zbigniew Piątek.

Galeria zdjęć