Banner

PODPISANO UMOWĘ NA REALIZACJĘ PROJEKTU „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w dniu 20 marca 2024 r. podpisał umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącą powierzenia grantu w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” FERC.02.02-CS.01-001/23/0022/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Operacyjne zarządzanie projektem powierzono Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – państwowej jednostce budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji – oraz Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASK (NASK-PIB).

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST) wyłaniające się z „Diagnozy cyberbezpieczeństwa” przeprowadzonej w ramach projektów „Cyfrowa Gmina”, „Cyfrowy Powiat” i „Cyfrowe Województwo”, realizowanych przez CPPC we współpracy z NASK-PIB w poprzednich latach.

Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

 

Całkowita kwota przyznanego grantu to 850 000,00 zł.

 

Logotypy