Aktualizacja regulaminów wyboru projektów dla Działań: 08.02, 08.03 i 09.04 w ramach FEŚ 2021-2027

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje o aktualizacji regulaminów wyboru projektów dla Działań: 08.02, 08.03, 09.04 (dla typu nr 1 i 2) i 09.04 (dla typu nr 2 i 5) programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Aktualizacja regulaminów naborów dotyczy następujących naborów FEŚ 2021-2027:

FESW.08.02-IZ.00-001/24 – Działanie 08.02 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego;

FESW.08.03-IZ.00-001/24 – Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej;

FESW.09.04-IZ.00-003/24 Działanie 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych (dla typu nr 2 i 5 – psychiatria);

FESW.09.04-IZ.00-002/24 Działanie 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych (dla typu nr 1 i 2 deinstytucjonalizacja)

 

Aktualne regulaminy wraz z załącznikami i wykazem zmian dostępne są pod poniższymi adresami:

https://funduszeueswietokrzyskie.pl/nabory/ogloszenie-naboru-nr-fesw-08-02-iz-00-001-24-podnoszenie-jakosci-ksztalcenia-podstawowego

https://funduszeueswietokrzyskie.pl/nabory/fesw-08-03-iz-00-001-24

https://funduszeueswietokrzyskie.pl/nabory/ogloszenie-naboru-nr-fesw-09-04-iz-00-003-24-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne

https://funduszeueswietokrzyskie.pl/nabory/ogloszenie-naboru-nr-fesw-09-04-iz-00-002-24-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne