Marszałek Andrzej Bętkowski I Wicemarszałek Renata Jamik Podpisują Umowy

Ponad 19 mln zł z Funduszy Europejskich dla dzieci i młodzieży

Pięć przedsięwzięć dotyczących opieki wychowawczej nad dziećmi i rozwijania oferty świetlic środowiskowych w naszym regionie oraz jedno przedsięwzięcie wspierające młodzież w szkolnictwie zawodowym otrzymało dofinansowanie z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027”. Umowy z autorami projektów podpisali dziś w urzędzie marszałkowskim marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

– 6 projektów „społecznych” otrzyma w sumie blisko 19,6 mln zł dofinansowania z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Skorzysta z nich ponad 1500 osób – głównie dzieci i młodzież. Powstaną nowe świetlice środowiskowe, a istniejące poszerzą swoją działalność. Dzieci będą mogły skorzystać z różnorodnych zajęć, a w razie potrzeby również odrabiać lekcje i uzupełniać ewentualne braki w wiedzy szkolnej – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Pieniądze trafiły do: Morawicy, Działoszyc, Rakowa, ZHP Kielce, Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie i Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku. Przedsięwzięcia beneficjenci będą realizować w gminach: Masłów, Bodzentyn, Chmielnik, Miedziana Góra, Morawica, Daleszyce, Pierzchnica, Strawczyn, Busko-Zdrój, Stopnica, Końskie, Iwaniska, Lipnik, Ostrowiec Świętokrzyski, Działoszyce, Dwikozy, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Mirzec, Starachowice, Raków, Secemin, Zagnańsk oraz w mieście Kielce.

Świetlice środowiskowe i wsparcie rodzin

16 istniejących już świetlic rozszerzy swoją ofertę wsparcia – powstaną dodatkowe miejsca oraz będą realizowane dodatkowe zajęcia. Powstanie również 7 nowych stacjonarnych świetlic środowiskowych w gminach: Morawica (1 świetlica), Działoszyce (1 świetlica), Raków (5 świetlic). W efekcie przybędzie ponad 200 miejsc dla dzieci w świetlicach stacjonarnych. Łączne dofinansowanie dla projektów to ponad 18,3 mln zł.

Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – W nowo powstających świetlicach stacjonarnych fundusze unijne pozwolą m. in. na przeprowadzenie niezbędnych remontów, a także zakup mebli i wyposażenia do prowadzenia zajęć. Natomiast w już istniejących świetlicach wprowadzone zostaną nowe zajęcia dla dzieci, ponadto rozszerzona zostanie oferta wsparcia dla rodziców.

– Szczególnie interesującym przedsięwzięciem jest projekt, który przygotowała Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego. Dofinansowanie w kwocie blisko 5 mln zł pozwoli na uruchomienie 40 świetlic podwórkowych – będą one funkcjonowały w Kielcach oraz w powiatach kieleckim, koneckim, buskim, opatowskim, sandomierskim starachowickim, włoszczowskim, pińczowskim,  ostrowieckim i skarżyskim. Wsparcie będzie skierowane do 600 dzieci, 200 rodziców oraz 80 wychowawców i wolontariuszy – dodaje wicemarszałek Renata Janik.

Świetlice podwórkowe będą funkcjonowały zgodnie z Harcerskim Systemem Wychowawczym. Zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne będą prowadzone w grupach 15 osobowych, minimum raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Oprócz cotygodniowego wsparcia w świetlicy podwórkowej, dla każdego dziecka zaplanowano m.in. warsztaty ekologiczne, zajęcia z nauki pływania, dwudniowy wyjazd na biwak oraz całodzienne rajdy piesze, w które będą zaangażowani także rodzice. Dla rodziców, przeżywających kryzysy i doświadczających stresu albo chcących wzmocnić kompetencje rodzicielskie, zapewnione zostanie wsparcie psychologów i pedagogów. W ramach projektu wychowawcy i wolontariusze wezmą udział w szkoleniu, dotyczącym nowoczesnych metod pracy wychowawczej z młodzieżą.

Świetlice, finansowane z Funduszy Europejskich, będą czynne w dni robocze, w godzinach popołudniowych. Dzieci będą przebywać w nich pod opieką wykwalifikowanych wychowawców. W świetlicach dzieci będą mogły skorzystać z nauki języków obcych, informatyki, różnorodnych warsztatów artystycznych, zajęć sportowych, ekologicznych i przyrodniczych, kształtujących postawy antydyskryminacyjne, terapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej. Zadaniem wychowawców będzie wspieranie dzieci w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów własnych, konfliktów z rówieśnikami oraz w radzeniu sobie z kryzysami szkolnymi lub rodzinnymi. W projektach zaplanowano także wycieczki do ciekawych miejsc dla dzieci i młodzieży, a także dłuższe, kilkudniowe wyjazdy integracyjne dla dzieci i rodziców. Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy doświadczają problemów wychowawczych,  będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego oraz porad specjalistów: pedagogów oraz prawników, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.

 Szkolnictwo zawodowe

Z projektu pn. „Dziś uczeń– jutro leśnik XXI wieku” skorzysta 124 uczniów oraz 30 nauczycieli Technikum Leśnego w Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku. Kwota dofinansowania to 1 mln 282 tys. zł.

Dla uczniów zaplanowano liczne, specjalistyczne szkolenia i kursy, przygotowujące do pracy w zawodzie. Przyszli leśnicy będą uczyli się również zasad stosowania dronów oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego do diagnostyki upraw leśnych, badania zdrowotności drzewostanów oraz analizy szaty roślinnej. Młodzież pozna również tradycje i zwyczaje polowań, prawo łowieckie i zasady posługiwania się bronią myśliwską. 78 uczniów weźmie udział w stażach zawodowych. Dla każdego stażysty przewidziano 150 płatnych godzin stażu w firmach i instytucjach związanych ze zdobywanym wykształceniem’

Z projektu skorzystają też nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy wezmą udział w szkoleniach dotyczących inspekcji i inwentaryzacji terenów leśnych Dla pedagogów zaplanowano także studia podyplomowe z zakresu pracy z młodzieżą.