36752610 669015243441205 861208459733893120 N

Ponad 7 milionów na komunikację miejską w gminie Końskie

Zakup autobusów, budowa dworca, wymiana przystanków, nowe połączenia komunikacyjne – w Końskich, członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisała  z Krzysztofem Obratańskim, burmistrzem Końskich umowę na dofinansowanie projektu „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”, realizowanego w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPOWŚ 2014-2020 – typ projektu: Infrastruktura transportu publicznego oraz zakup niskoemisyjnego taboru miejskiego”. Wartość tego zadania to blisko 8,3 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 7 mln zł. Planowana data zakończenia inwestycji to koniec lipca 2019 roku.

W ramach projektu planowane jest: utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego, zakup 6 szt. taboru niskoemisyjnego, przebudowę ul. Mostowej jako infrastruktury drogowej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania nowych linii komunikacyjnych i dojazdowej do ZCP, wykonanie energooszczędnego oświetlenia drogowego, utworzenie nowych połączeń komunikacyjnych, przystosowanie infrastruktury przystankowej na trasach komunikacji zbiorowej oraz przeprowadzenie kampanii promującej ekologiczny transport publiczny. Realizacja projektu wpłynie na spadek emisji gazów cieplarnianych, (1,78 tony równoważnika CO2). Szacuje się również, iż przebudowane i nowe linie komunikacji miejskiej umożliwią podróż ok. 57 tys. pasażerów rocznie.

36858352
Podpisanie umowy