Harcerskie Czuwaj

Sto lat harcerstwa – wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

Od 13 lipca do 10 września  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach będzie można oglądać wystawę nawiązującą do setnej rocznicy utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego oraz ustanowienia roku 2018 – Rokiem Harcerstwa. Ekspozycja nosi tytuł „Harcerskie 100 lat” i przedstawia dzieje harcerstwa na terenie Kielecczyzny.

Na wystawie prezentowane są materiały ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Danuty i Andrzeja Rembalskich. Są to fotografie kieleckich drużyn harcerskich z okresu tworzenia się Związku, m.in. zdjęcia I Drużyny Harcerskiej przy Gimnazjum im. M. Krzyżanowskiej z lat 1920/1921, czy też I Drużyny Harcerskiej przy Szkole Handlowej w Kielcach z 1916 roku, a także dokumenty przedstawiające historię harcerstwa od początku aż do czasów współczesnych.Wśród nich znalazły się materiały dotyczące regionalnego harcerstwa, począwszy od pisemek harcerskich m.in.: „Wiadomości Skautowe” z 1916 roku, „Nasz Druh” z 1924 roku, „Skaut” z 1917 roku, odznaki – Odznaka jubileuszowa z 1937 roku, Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP, naszywki i inne atrybuty harcerskie funkcjonujące przez lata i bezpośrednio związane z działalnością harcerzy.
Oficjalne otwarcie ekspozycji zaplanowano 13 lipca o godzinie 11 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach.

Lokalizacja