Kamienna tablica stojąca przed wejściem do budynku Urzędu Marszałkowskiego z napisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

XXXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – zapis transmisji

22 września 2021 roku o godz. 16:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się XXXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisję z obrad można oglądać na stronie: esesja.tv

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnianie porządku obrad.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Informacje Marszałka Województwa na temat:
  1. stanowiska Komisji Europejskiej o wstrzymaniu wypłaty środków z programu REACT EU i podjętych w tej sprawie działaniach,
  2. stanu wdrażania nowego programu regionalnego na lata 2021- 2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Andrzeja Prusia,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie XXXV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.