Pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UmwŚ Podczas Szkolenia

Samorządowcy na start! – ruszyły szkolenia z tworzenia projektów EFS w nowej perspektywie 2021 – 2027

Wczoraj rozpoczął się cykl warsztatów, organizowanych i prowadzonych w formule online przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ. W sumie ponad 150 pracowników świętokrzyskich gmin i jednostek samorządowych uzyska przekrojową wiedzę na temat zasad tworzenia projektów, możliwości ich finansowania w rozpoczynającej się unijnej perspektywie budżetowej, a także ich realizacji i rozliczania.

– W ramach Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”, nasze województwo będzie mogło liczyć na około 1,5 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieniądze te przeznaczymy na finansowanie projektów ze sfery edukacji, zdrowia, spraw społecznych oraz rynku pracy – mówi wicemarszałek  Renata Janik. – Jestem przekonana, że umiejętność sprawnego zagospodarowania tych środków przez samorządy będzie niezwykle istotnym czynnikiem, mogącym podnieść jakość życia mieszkańców świętokrzyskich gmin i powiatów. Warto skorzystać z tej szansy, ponieważ w kolejnych unijnych budżetach kwoty, napływające do naszego kraju, będą prawdopodobnie niższe niż obecnie. Dlatego też chcielibyśmy zachęcić nasze samorządy do jeszcze większej niż w latach poprzednich aktywności w tworzeniu unijnych projektów.

– Efektywny cykl szkoleniowy musi potrwać, dlatego działamy z wyprzedzeniem, nie czekając na ostatnią chwilę,  zaczynając spotkania jeszcze przed ogłoszeniem pierwszych konkursów nowego programu, a nawet przed zakończeniem oficjalnych prac nad jego kształtem – dodaje dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Katarzyna Kubicka. – Do udziału zaprosiliśmy wszystkie gminy i powiaty naszego regionu. Eksperci DW EFS przekażą pracownikom praktyczną wiedzę, która naszym zdaniem znacznie ułatwi samorządom w pełni samodzielne planowanie projektów, zdobywanie unijnego dofinansowania i w końcu realizację tych przedsięwzięć. Założenie jest takie, aby w jak największej liczbie powiatów i gmin powstały zespoły pracowników, którzy będą w stanie skutecznie zaplanować, przygotować, zrealizować i rozliczyć projekt EFS. Szkolenia będziemy prowadzić w niewielkich, kilkunastoosobowych grupach, aby każdy uczestnik miał możliwość aktywnego udziału.

Podczas pierwszych warsztatów samorządowcy poznają logikę tworzenia projektów, na którą składa się m. in. prawidłowa diagnoza sytuacji i określenie celów projektu, wybór metod działania oraz optymalnego budżetu. Kolejne części cyklu szkoleniowego będą dotyczyły możliwości finansowania projektów z obszarów edukacji, spraw społecznych, zdrowia oraz rynku pracy w programie regionalnym „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” oraz tworzenia wniosków o dofinansowanie projektów w systemie SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych). Zwieńczeniem cyklu szkoleniowego będą warsztaty z zarządzania i rozliczania projektów, zaplanowane na I kwartał przyszłego roku.