Posiedzenie Zarządu Województwa. Od Lewej Członek Zarządu Tomasz Jamka, Marszałek Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik, Członek Zarządu Marek Jońca.

Uczniowie liceów i szkół zawodowych mogą wkrótce składać wnioski o stypendia

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na dzisiejszym posiedzeniu podjął decyzję o rozpoczęciu naboru wniosków stypendialnych w roku szkolnym 2021/22. To już VI edycja dwóch projektów stypendialnych adresowanych do uczniów liceów i szkół zawodowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Nabór wniosków rozpocznie się 1 października i potrwa do 2 listopada 2021 roku.

Samorząd Województwa w roku szkolnym 2021/22 będzie realizował dwa projekty stypendialne „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcącychoraz „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”, który jest adresowany dla uczniów techników, szkół artystycznych oraz szkół branżowych I i II stopnia.

W bieżącym roku szkolnym przyznanych zostanie 207 stypendiów dla uczniów liceów oraz 215 dla uczniów szkół zawodowych. Każdy ze stypendystów otrzyma 3 800 złotych na zrealizowanie Indywidualnego Programu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Łącznie do świętokrzyskich uczniów trafi 1 603 600 złotych. Projekty są finansowane ze środków Unii Europejskiej, polskiego rządu oraz budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach).

Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendia i ich przyznawania zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro w zakładce Programy stypendialne.