Program stypendialny dla młodych Polaków ze Wschodu

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego dla młodych Polaków ze Wschodu w ramach „Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”.

Poniżej załączono szczegółowe informacje dotyczące ww. programu wraz ze wzorem wniosku. Wniosek o udzielenie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego student składa w swojej uczelni w terminie od 1 do 10 października br., natomiast uczelnie przekazują wnioski studentów w terminie od 10 do 20 października br. drogą pocztową, lub osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

al. IX Wieków Kielc 3, budynek C2

25-516 Kielce

z dopiskiem na kopercie: „Stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”.

Osobą upoważnioną do kontaktów w tej sprawie jest p. Jolanta Sikora, pracownik Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, nr tel. 41 342 10 72

e-mail: jolanta.sikora@sejmik.kielce.pl

Załączniki:

Uchwała ws udzielenia pomocy materialnej Polakom ze Wschodu

Zasady udzielania pomocy materialnej dla Polakow ze Wschodu

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2021 r