Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

18 lipca 2019 r. o godz. 15.00, w sali nr 102, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu jako wspólnej instytucji kultury.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego
w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły
dla Dorosłych w Skarżysku- Kamiennej.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły
dla Dorosłych w Morawicy.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Buskiemu.
7. Sprawy różne.