Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbędzie się 25 lipca 2019 r. w Domu Pamięci Narodowej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Obrady rozpoczną się o godz. 10.00.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
2. Informacja nt. stanu realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”.
3. Sprawy różne.