Andrzej Pruś

Posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej

Pod przewodnictwem Andrzeja Prusia, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego obradowała Komisja Odznaki Honorowej, która przyjęła wniosek o nadanie odznaki dla Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach.

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego została ustanowiona w 2013 r., może być nadana osobom fizycznym, prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną, polityczną lub inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych to jedna z najstarszych w regionie świętokrzyskim organizacja zrzeszająca miłośników sztuki, twórców poezji i prozy, entuzjastów malarstwa i rzeźby, którzy mają szansę i możliwość spełniać swoje pasje twórcze, rozwijać je i dzielić się z innymi.

Członkami Stowarzyszenia są osoby w różnym wieku, związani z Kielcami. Wszystkich łączy wspólna pasja tworzenia, ciągłego samodoskonalenia, miłości do piękna i sztuki oraz chęć do działania. Poprzez pisanie, malowanie, rzeźbę, haft, fotografię i muzykę próbują wyrażać swoje indywidualne emocje i potrzeby, wrażliwość na otaczający świat i człowieka.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, nieprzerwanie od stu lat spełnia pozytywną rolę w życiu kulturalnym Kielc, z powodzeniem kontynuując misję założycieli, którzy postawili sobie za cel zainteresowanie mieszkańców kulturą i sztuką.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych skupia malarzy, rzeźbiarzy, fotografików. Od kilkunastu lat organizuje cykliczne plenery malarskie w Iłży, Chęcinach, na kieleckiej Karczówce, zapraszając na nie pasjonatów malarstwa z całej Polski i różnych zakątków świata. Efektem ich pracy są wystawy poplenerowe. Od 1995 r. odbywa się konkurs malarski pt. „Wiosna”. Stowarzyszenie prowadzi również bogatą działalność wydawniczą. Z własnych oraz pozyskiwanych od sponsorów środków finansowych wydaje antologie poetyckie, wspiera tych, którzy wydają własne książki.

W Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, wybranej przez Sejmik, zasiadają: Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś jako Przewodniczący Komisji, Marszałek Andrzej Bętkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku: Mieczysław Gębski i Henryk Milcarz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Robert Jaworski – Prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Jerzy Kolarz – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, Marcin Perz – Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, Sławomir Micek – Wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki, Bogusław Wiłkomirski – Wiceprezes Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Mieczysław Kasiński – Wiceprezes Zarządu Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Janusz Piątek – Prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Oskar Frydrych – przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele Sejmiku Województwa: Marek Bogusławski, Andrzej Swajda i Grzegorz Świercz.