Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś

Uroczysta konferencja, by wyrazić wdzięczność sołtysom

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się dziś konferencja pn.  „Rola sołtysa w rozwoju obszarów wiejskich”. Spotkanie zorganizowane zostało dla uhonorowania i uczczenia aktywności, zaangażowania, pomysłowości i pracy kierowanej dla rozwijania społeczności wiejskich przez świętokrzyskich sołtysów. Z okazji ich święta, w ramach Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, obchody wojewódzkie zorganizował marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. W wydarzeniu wzięli także udział: przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik, członek Zarządu Województwa Marek Jońca, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Artur Konarski, świętokrzyscy senatorowie Krzysztof Słoń i Jacek Włosowicz oraz przedstawiciele samorządów z terenu województwa i oczywiście sołtysi. Patronat honorowy nad konferencją sprawowała Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Sołtysów.

Spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury rozpoczęło się od wystąpienia wiceminister Anny Krupki, która odczytała list skierowany do sołtysów przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

Marszałek Andrzej Bętkowski podczas konferencji zaznaczył, iż urząd sołtysa jest jedną z najstarszych instytucji samorządowych w Polsce. Pojawienie się pod koniec XII wieku na ziemiach polskich takiej funkcji i jej przetrwanie do dzisiaj sprawia, że jest to jeden z najstarszych urzędów na polskiej wsi. I chociaż na przestrzeni wieków rola sołtysa i jego znaczenie ulegały zmianom, to jednak pewne atrybuty tego urzędu pozostały.

– Niezmiennie, jego najważniejszym zadaniem jest pośrednictwo pomiędzy przedstawicielami władzy a lokalną społecznością. Dziś sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Potrzeba posiadania lidera wiejskiego – sołtysa, wcale nie zanika, ale wręcz się zwiększa. Jednocześnie przed takimi osobami są stawiane coraz większe wymagania. Obecnie, sołtys jest organizatorem społeczności lokalnej i animatorem wielu działań, przekładających się wprost na rozwój obszarów wiejskich. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, corocznie staramy się uhonorować najlepszego Sołtysa, przekazując nagrodę dla tej małej, lokalnej społeczności. Wspieramy działalność Stowarzyszenia, choćby w postaci dofinansowywania i dystrybucji „Poradnika Radnego i Sołtysa”. Poprzez małe granty, na przykład konkurs „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich”, zachęcamy Was do aktywności gospodarczej i społecznej – mówił Andrzej Bętkowski. – Pragnę także nawiązać do przypadającego na dzień 11 marca Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Składam zatem wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich sołtysów pełniących tę zaszczytną funkcję. Serdecznie dziękuję za trud i wysiłek w sprawowaniu tak ważnej funkcji, jak również za zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców wsi – dodał marszałek.

Zarówno prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, jak i prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Robert Jaworski podkreślali, iż osoba sołtysa jest nieoceniona dla rozwoju sołectw i integracji lokalnych społeczności, ale też, że ilość zadań i wyzwań stających współcześnie przed sołtysami stale rośnie.

– Mieszkańcy wsi wiedzą najlepiej, jak ważną osobą jest sołtys; to nie tylko sąsiad, kolega czy przyjaciel, ale i ważny przedstawiciel władzy publicznej. To są ludzie, którym ja zazdroszczę, bo stanowią władzę, która jest najbliżej ludzi, stoją zawsze na pierwszej linii pomocy mieszkańcom swojej wsi. Sołtys, który jest na tyle sprawny, by o tę lokalną społeczność zadbać poprzez dobre kontakty z władzami gminy czy powiatu, jest osobą nie do przecenienia. Przy okazji ich święta, ale także dzisiejszej konferencji warto to publicznie podkreślać – powiedział Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. – Należy życzyć sołtysom wielkiej wytrwałości, cierpliwości i wdzięczności mieszkańców – dodał.

Także Marek Jońca, członek Zarządu Województwa podkreślał, iż sołtysi są pierwszym ogniwem kontaktu władzy z mieszkańcami.

– Przekazują różnego rodzaju informacje i pomysły mieszańców do wójta czy burmistrza. Wiem o tym dobrze, ponieważ będąc burmistrzem opierałem moją działalność właśnie o potrzeby mieszkańców – powiedział Marek Jońca. – Jeśli mieszkańcy zaufają swojemu sołtysowi i radzie sołeckiej, wspólnie mogą pracować nad tym, co jest potrzebne społeczności. Łatwiej wówczas buduje się choćby program rozwoju gminy, czy zagospodarowania obszarów wiejskich – tych potrzeb jest na terenach wiejskich naprawdę dużo. Dlatego między innymi uznaliśmy, by dziś, jeszcze w oktawie tygodnia święta sołtysów, spotkać się i wyrazić swoją wdzięczność, ale też dowiedzieć się jak realizują to, co jest istotne dla spokojnego życia lokalnych społeczności. Chcemy także poszerzyć swoją wiedzę na temat potrzeb życia mieszkańców, by przenieść ją na wyższy szczebel organizacji samorządowych, szczególnie samorząd województwa.

Działalność Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej omówił podczas konferencji prezes Stowarzyszenia Kazimierz Łebek, z kolei informacje związane z rolą sołtysa w rozwoju obszarów wiejskich przedstawił Jarosław Ziemniak, wicedyrektor oddziału regionalnego w Kielcach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Spotkanie ze świętującymi sołtysami było także okazją, aby wzmocnić ich potencjał. O kwestiach prawnych, źródłach finansowania zmian na polskiej wsi, zagadnieniach związanych ze Wspólną Polityką Rolną i modernizacją gospodarstw mówiła Ewa Plech, kierownik w Świętokrzyskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O oprawę artystyczną czwartkowego spotkania zadbała kapela ludowa „Bliżej serca”, a także Elżbieta Ciepluch z Rady Osiedlowej w Chęcinach, która przeczytała swoje wiersze „dla sołtysów o sołtysach”.