Rzeka Modła przestanie zagrażać. Zakończono ważną inwestycję

Rzeka Modła przestanie zagrażać. Zakończono ważną inwestycję

Finał realizacji projektu, związanego z zabezpieczeniem przed zalewaniem przez rzekę Modłę Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów. Dziś odbyło się uroczyste zakończenie tej ważnej, współfinansowanej z funduszy unijnych inwestycji, która przed powodzią chroni ponad 2000 mieszkańców. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, posłowie RP Agata Wojtyszek, Andrzej Kryj i Marek Kwitek, senator Jarosław Rusiecki, prezes Wód Polskich Krzysztof Woś.

Niespełna dwa lata od podpisania umowy na dofinansowanie z funduszy unijnych projektu pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej, odbył się uroczysty odbiór inwestycji oraz uroczyste przekazanie Inwestorowi – PGW WP RZGW w Warszawie obiektów, zrealizowanych w ramach tego zadania.

– Rzeka Modła z pozoru wydaje się spokojna, a niestety wielokrotnie zalewała okoliczne tereny i była uciążliwa dla mieszkańców. Inwestycja, którą realizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ma za zadanie zabezpieczyć okolice przed powodzią. Wartość całkowita tego przedsięwzięcia to 14 mln 762 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne  wynosi 12 mln 548 tys. zł – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Po ponad 11 latach od pierwszych prac projektowych udało się dokończyć ważną, przeciwpowodziową inwestycję, która zabezpiecza ponad 2000 osób. I to jest najważniejszy efekt tego pracochłonnego zadania. Wszystkim zaangażowanym dziękuję za zaangażowanie w realizacji przedsięwzięcia – dodał podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

W wydarzeniu wzięli udział także: Tomasz Tereszkiewicz – dyrektor RZGW w Warszawie, Tomasz Wujek – zastępca dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Robert Wzorek – dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy – prezes Zarządu firmy TRANSPOL LIDER  Zenon Poliński.

W ramach projektu:

  • wybudowano system suchych zbiorników przeciwpowodziowych (polderów zalewowych) z czterema przegrodami piętrzącymi wyposażonymi w spusty denne, których zadaniem będzie retencjonowanie odpływów wywołanych nawałnicami,
  • przeprowadzono regulacje (obejmujące odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp) rzeki Modły na długości 205 m oraz dopływu spod Mychowa na długości 84 m,
  • przebudowano przepusty na rzece,
  • podwyższono lewy wał przeciwpowodziowy za pomocą murku oporowego o wysokości 0,5 m od strony międzywala o długości 316 m

Projekt regulacji Modły to niezwykle ważne i oczekiwane przez społeczność lokalną przedsięwzięcie. O tym, jak niebezpieczna może być ta niewielka rzeka, która jest prawobrzeżnym dopływem Kamiennej, mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego i Bodzechowa przekonywali się już wielokrotnie, kiedy Modła występowała z brzegów zalewając gospodarstwa rolne, obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej czy przemysłowe. I tak m.in. w lipcu 2001 r. wody Modły i Szewnianki spowodowały podtopienia dolnej części Ostrowca Świętokrzyskiego.

Stąd też projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów w oparciu o regulację rzeki z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego.

Starania o realizację przedsięwzięcia, przy wsparciu środków unijnych, trwały od wielu lat, a swój finał znalazły 11 maja 2021 r., kiedy to marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski popisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na dofinansowanie w ramach RPOWŚ projektu regulacji Modły.

Realizacja zadania zwiększy skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych na terenie objętym projektem oraz przyczyni się do ochrony przeciwpowodziowej 2 000 osób.
Z pozoru wolno płynąca rzeka, która podczas większych opadów deszczu, staje się zagrożeniem dla mieszkańców ostrowieckich dzielnic: Częstocice i Ludwików, a także mieszkańców gminy Bodzechów, została w końcu ujarzmiona.

Efekt bezpieczeństwa:

  • zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Bodzechów w oparciu o stworzenie systemu retencji wód z siecią zbiorników z rezerwą przeciwpowodziową, związaną z rozbudową wałów przeciwpowodziowych w ujściowym odcinku rzeki Modły do rzeki Kamiennej,
  •  zabezpieczenie powierzchni 192,5 ha gruntów przed powodzią,
  • poprawa stopnia ochrony przeciwpowodziowej dla ok. 2000 mieszkańców miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Bodzechów oraz znajdujących się na terenie tych gmin obiektów mieszkalnych, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych.