Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 26 sierpnia 2019 r., o godz. 12:00 w sali konferencyjnej (II piętro) w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:
1. Przygotowanie kontroli realizacji interpelacji i zapytań złożonych przez radnych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 czerwca 2019 r.
a) zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli.
b) wyznaczenie interpelacji i zapytań do kontroli szczegółowej.
c) ustalenie składu zespołu kontrolnego.
2. Sprawy różne.