Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w poniedziałek, 26 sierpnia 2019, o godz. 09:30 w w sali konferencyjnej (II piętro) w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Porządek obrad:
1. Petycja w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Marszałkowskim Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
2. Sprawy różne.