Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego

18 lipca 2019 r. o godz.12:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w sali 102, przy ul. IX Wieków Kielc 3, odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad występowania mieszkańców województwa świętokrzyskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego w sezonie 2018/2019 r.
3. Sprawy różne.