Przemawia Zbigniew Koniusz, Obok Siedzą Andrzej Bętkowski I Robert Sabat

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zwołane przez wojewodę świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza – przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się dziś posiedzenie Zespołu poświęcone ocenie przygotowania służb, inspekcji, straży oraz innych instytucji wsparcia do zapewnienia bezpieczeństwa w województwie, w sezonie zimowym 2022/2023. W naradzie zorganizowanej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski oraz Sekretarz Województwa Mariusz Bodo.

W spotkaniu wzięli udział także m.in.: Anna Picheta-Oleś, dyrektor Departamentu Przyrody i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UMWŚ oraz Grzegorz Niechciał, kierownik Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych UMWŚ.

Podczas narady przedstawiciele służb, inspekcji oraz pozostali członkowie Zespołu przedstawili krótkie informacje w zakresie podjętych działań przygotowawczych do sezonu zimowego oraz przewidywanych ewentualnych zagrożeniach uwzględniających szczególną sytuację energetyczną i stały charakter zagrożeń.

– Samorząd województwa w znaczącej mierze odpowiedzialny jest za szeroko rozumianą ochronę zdrowia, ale również kwestie związane z ochroną powietrza. Weszliśmy w okres grzewczy i niestety można się spodziewać, że część mieszkańców do palenia w piecach będzie używać materiałów je zatruwających. Z jednej strony chcemy mieć ciepło w domach, z drugiej – musimy  monitorować jakość powietrza i podejmować działania antysmogowe. My także będziemy mieć w tym swój udział. Ponadto, w pewnym stopniu, w obszarze naszych zadań pozostaje przygotowanie środków wsparcia oraz programów pomocowych dla osób bezdomnych, w podeszłym wieku i potrzebujących pomocy – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Podczas narady poruszona została także tematyka oceny rozwoju epidemii grypy i przygotowań służb medycznych do działań w okresie masowych zachorowań na grypę, stanu zabezpieczenia energetycznego i gazowego na obszarze województwa, bezpieczeństwa na szlakach drogowych i kolejowych w okresie zimy, stanu przygotowań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w warunkach zimowych, działań Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynikających z prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa budowli wielkopowierzchniowych oraz stanu technicznego instalacji gazowych i kominowych.

Galeria zdjęć