Specjalizacja W Zawodzie Pracownik Socjalny (4)

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbył się egzamin oraz uroczyste wręczenie dyplomów specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Do egzaminu przystąpili pracownicy socjalni z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Regionalna Komisja Egzaminacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Smulczyńskiego wysoko oceniła wiedzę i przygotowanie uczestników egzaminu. W wydarzeniu udział wzięły wicemarszałek Renata Janik  oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Elżbieta Korus. 

Szkolenie specjalizacyjne dla pracowników socjalnych prowadziły dwa podmioty:  Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku -Zdroju.

– Zawód pracownika socjalnego to piękny zawód, który jest misją i powołaniem. Jednocześnie jest to trudna profesja, która wymaga  empatii i wrażliwości, ale też ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Ukończona specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny to potwierdzenie zwiększenia kompetencji w zakresie pracy socjalnej oraz podniesienia jakości świadczonych usług – podkreśla wicemarszałek Renata Janik.

Galeria zdjęć