Zdjęcie Zbiorowe Uczestników Uroczystości Podpisywania Umów

Powstaną kolejne świetlice wiejskie a istniejące zostaną zmodernizowane

Kolejnych 8 umów z przedstawicielami świętokrzyskich gmin i instytucji kultury o przyznanie pomocy na dofinansowanie operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach  działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” PROW 2014-2020  podpisali dziś w siedzibie Urzędu Miasta w Stąporkowie marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Dzięki dofinansowaniu wybudowane lub przebudowane zostaną świetlice wiejskie oraz zakupione zostanie ich wyposażenie. Ponadto z Gminą Kluczewsko podpisana została umowa dotycząca infrastruktury wodno-ściekowej.

Dzięki pozyskanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na terenie województwa świętokrzyskiego wybudowanych, przebudowanych i wyposażonych zostanie kilkadziesiąt świetlic wiejskich i innych obiektów, które będą nie tylko inwestycją w infrastrukturę, ale przede wszystkim poprawiać będą jakość życia mieszkańców, zaspokajać ich potrzeby społeczne i kulturalne. Dofinansowanie otrzyma łącznie 47 wniosków na łączną wysokość 20 847 890 złotych.

– Dziś podpisaliśmy 8 umów w ramach operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” na kwotę 2 700 000 złotych oraz dodatkowo jedną, z gminą Kluczewsko na kwotę 2 500 000 złotych, dotyczącą inwestycji w poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – informuje marszałek Andrzej Bętkowski.

– Obiekty pełniące funkcje kulturalne, między innymi świetlice wiejskie i domy kultury, to niezwykle ważne miejsca dla lokalnych społeczności. To nie tylko miejsca spotkań i integracji mieszkańców, ale też kultywowania lokalnych tradycji – mówi Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Zawieranie umów jest następstwem zakończenia weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy prowadzonej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa konkurs trwający od dnia 24 kwietnia do 31 maja 2023r.

Dziś w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali umowy dotyczące wsparcia obiektów kultury z następującymi beneficjentami:

  1. Gminą Stąporków na realizację operacji Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrowąż wraz z zakupem wyposażenia  i dofinansowaniu w wysokości  498 352,00 zł
  2. Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie na realizację operacji Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach Brzezie oraz Kałków w gminie Pawłów i dofinansowaniu w wysokości  126 953,00 zł
  3. Gminą Kluczewsko na realizację operacji Przebudowa oraz wyposażenie Gminnego Centrum Aktywności Kulturalnej i Społecznej i dofinansowaniu w wysokości  427 400,00 zł
  4. Gminą Radoszyce na realizację operacji Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie  i dofinansowaniu w wysokości  500 000,00 zł
  5. Gminą Mirzec na realizację operacji Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży i dofinansowaniu w wysokości  296 838,00 zł
  6. Gminą Fałków na realizację operacji Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Starzechowice i dofinansowaniu w wysokości  495 839,00 zł
  7. Gminą Moskorzew na realizację operacji Przebudowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie i dofinansowaniu w wysokości  325 754,00 zł
  8. Gminą Gowarczów na realizację operacji Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogówek i dofinansowaniu w wysokości  42 128,00 zł

Dotychczas, z uwagi na powstałe oszczędności wynikające z różnic kursowych, możliwe było podczas zawierania umów dla inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne podpisać również dodatkowe 2 kolejne umowy z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z Gminą Tarłów oraz Gminą Kluczewsko, które łącznie otrzymały 5 500 000 zł.

Proces zawierania umów zostanie zakończony 3 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, kiedy to podpisanych zostanie 9 umów.