Img 7874

Powstanie siedziba dla Wydziału Humanistycznego UJK

28 milionów 700 tysięcy złotych kosztować będzie budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej, powstającego przy Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 21 czerwca, z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, marszałka Adama Jarubasa oraz przedstawicieli władz uniwersytetu na czele z rektorem prof. Jackiem Semaniakiem dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod tę inwestycję.

Rektor kieleckiej uczelni prof. Jacek Semaniak zaznaczył, że kampus uniwersytecki, który powstał w ostatnich kilku latach zmienił naukowe oblicze Kielc. – Nasze działania skierowane były na innowacyjność, inwestycje służące naukom ścisłym, technicznym, przyrodniczym. Trudniej było zdobywać środki finansowe na budowę ośrodków humanistycznych. Teraz mamy okazję zrealizować to, co jest wpisane w charakter uczelni od samego początku – wznieść siedzibę nauk humanistycznych, pamiętając jednocześnie, że po pewnym czasie nowoczesność staje się przeszłością, a idee humanistyczne mają ponadczasową wartość – podkreślił prof. Jacek Semaniak.

Zdaniem marszałka Adama Jarubasa, budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej, to kolejny ważny element rozbudowy uniwersyteckiego kampusu. – Rozpoczęta przed laty praca przynosi dziś wymierne rezultaty. Naukowcy mają coraz bardziej dogodne warunki do doskonalenia swoich umiejętności i przekazywania wiedzy studentom w warunkach nieodbiegających od europejskich standardów. Uniwersytet Jana Kochanowskiego to fundament rozwoju nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale co dziś wielokrotnie podkreślano, w szeroko rozumianej przestrzeni kształtowania wartości, swobodnej wymiany myśli, bez względu na światopogląd – stwierdził marszałek. Jak dodał, ostatnim elementem tej “układanki” jest siedziba politologii, która wymaga gruntownej przebudowy. – Omawialiśmy tę kwestię z rektorem Semaniakiem i wicepremierem. Mam nadzieję, że wkrótce, dzięki środkom unijnym i budżetowym, uda się zrealizować to przedsięwzięcie – zaznaczył Adam Jarubas.

Wznoszony na potrzeby Wydziału Humanistycznego budynek ma ponad 6 tysięcy m² powierzchni. Bazę dydaktyczną dla studentów oraz kadry naukowej filologi polskiej, historii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej stanowić będą m.in.: estetyczne i ergonomiczne sale wykładowe oraz ćwiczeniowe, pomieszczenia służące do kształcenia praktycznego – studia telewizyjne, radiowe, montażowe i fotograficzne. Łączna wartość inwestycji to 28 milionów 700 tysięcy złotych. Część tej sumy – 18 milionów złotych, uczelnia otrzymała ze środków resortu nauki i szkolnictwa wyższego. – Kielecki uniwersytet ma ogromny potencjał dydaktyczny i naukowy, dlatego należy go jak najlepiej wykorzystać. Młodzi mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej zasługują na to, żeby zdobywać wiedzę na poziomie europejskim, światowym – nadmienił wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Odbyło się również uroczyste posiedzenie Senatu UJK, podczas którego 56 osobom wręczono promocje doktorskie. Wśród nowych doktorów był Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Img
Promocję doktorską wręczono m.in. marszałkowi Adamowi Jarubasowi

Lokalizacja