Profesor Stanisław Góźdź w nowej Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia

Profesor Stanisław Góźdź w nowej Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia

Profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii został powołany na kolejną kadencję do Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Znalazł się wśród 46 autorytetów naukowych zasiadających w Radzie.

Zgodnie z opublikowanym 16 sierpnia 2019 r. nowym zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia w skład Rady wchodzą: prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż jako przewodniczący, prof. dr hab. Leszek Pączek – zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Sławomir Majewski – sekretarz oraz 43 inni członkowie.

Profesor nauk medycznych Stanisław Góźdź jest absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistą onkologii klinicznej i radioterapii, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej. Od 2003 roku zasiada w gronie ekspertów Ministerstwa Zdrowia, a w 2006 roku został powołany do Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Jest wiceprezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, wiceprezesem Polskiej Unii Onkologii, ekspertem do spraw onkologii Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (agendy WHO), a także konsultorem Dykasterii Papieskiej Rady do spraw Służby Zdrowia i Ludzi Chorych.

W latach 80 tworzył od podstaw Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach i budował jego kadrę. Od początku powstania szpitala jest jego dyrektorem, rozwijając i dostosowując ŚCO do potrzeb pacjentów, wprowadzając nowoczesne technologie medyczne, metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Służbę na rzecz pacjenta onkologicznego dzieli z pracą dydaktyczną –  jest profesorem Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kieruje Zakładem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. Współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi (m.in. International Agency for Research on Cancer w Lyonie, Instituto Nazionale Tumori w Mediolanie). Uczestniczył bądź uczestniczy w 23 krajowych i międzynarodowych projektach i programach naukowych.