Dzień Niepodległości Ukrainy w Winnicy z udziałem władz województwa świętokrzyskiego

Dzień Niepodległości Ukrainy w Winnicy z udziałem władz województwa świętokrzyskiego

22 i 23 sierpnia 2019 r. w obwodzie winnickim na Ukrainie przebywać będą przedstawiciele województwa świętokrzyskiego:  Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski,  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mieczysław Gębski, Sekretarz Województwa Mariusz Bodo oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Marcin Piętak.

Delegacja będzie uczestniczyć w uroczystych obchodach 28-lecia Dnia Niepodległości Ukrainy w Winnicy, spotka się także z władzami regionu: Przewodniczącym Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Przewodniczącym Winnickiej Rady Obwodowej.

W programie wizyty przewidziana jest także wizyta w Konsulacie Generalnym RP w Winnicy.

Umowa o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim a obwodem winnickim została podpisana 23 września 1999 roku. Zakres współpracy dotyczy m.in.: transferu technologii między przedsiębiorstwami i instytucjami związanymi lub działającymi w tym zakresie, wspieraniu programów wymiany kulturalnej, wzajemnemu tworzeniu kontaktów pomiędzy instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi, wspieraniu programów współpracy medycznej, wymiany informacji i doświadczeń oraz technologii w dziedzinie ochrony środowiska.

Związki między województwem świętokrzyskim (wówczas kieleckim) a obwodem winnickim datuje się jednak na rok 1958, kiedy to podpisany został przez ówczesne władze obu regionów list intencyjny o współpracy (8.10.1958r.).