Korytarz Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Profilaktyka trafionym prezentem na Dzień Kobiet

Z rekordowym zainteresowaniem spotkała się Biała sobota dla kobiet w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Podczas tej akcji, 9 marca aż 113 pań skorzystało z profilaktycznej mammografii, a 61 – z profilaktycznej cytologii. Ponad 160 osób zostało wyposażonych w informację o nowoczesnych terapiach onkologicznych, dostępnych w ŚCO dzięki badaniom klinicznym.

Okazuje się, że zdrowie jest dla kobiet bardzo cenną wartością. Odpowiedź pań na zaproszenie do profilaktycznego świętowania Dnia Kobiet była tak entuzjastyczna, że uruchomiono dwa zespoły na mammografię i dwa na cytologię. Na badania przyjechały panie z całego województwa. Niektóre całymi rodzinami, bo – jak wyjaśniły – w grupie jest raźniej.

Profilaktycznej sobocie towarzyszyła akcja informacyjna, dotycząca nowoczesnych terapii onkologicznych, dostępnych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w ramach badań klinicznych. Informacji o badaniach klinicznych udzielała Marta Krzysiek, kierowniczka Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w ŚCO. Aktualnie w ŚCO realizowanych jest ponad 40 badań klinicznych, w tym 34 aktywne, z otwartą rekrutacją dla pacjentów. Pełna informacja o prowadzonych w ŚCO badaniach klinicznych i zasadach rekrutacji pacjentów jest dostępna pod nr. tel.: 885 997 850.

Następna biała sobota już 20 kwietnia. Rejestracja na profilaktyczną mammografię: 607 77 88 88. Rejestracja na profilaktyczną cytologię: 609 99 00 33.