Program do konsultacji społecznych

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przedstawia projekt Programu Współpracy Samorządu  Województwa Świętokrzyskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 oraz informację do konsultacji społecznych dotyczącą Programu.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przedstawia projekt Programu Współpracy Samorządu  Województwa Świętokrzyskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 oraz informację do konsultacji społecznych dotyczącą Programu.

– Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2009

– NGO priorytet współpracy

Wszelkie uwagi dotyczące programu prosimy kierować faxem na nr.: 041/344 30 94 lub pod numer tel. 041/ 342 13 88 w godz. 7.30 – 15.30 do 16 grudnia 2008r.