Spotkanie w Komitecie Regionów

W Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się niecodzienne wydarzenie, podczas którego miało miejsce otwarcie  wystawy pod nazwą: „Polska pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy” połączone z wigilijnym spotkaniem przedstawicieli polskich województw. W uroczystości uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk oraz wiceprzewodniczący Józef Żurek.

W Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się niecodzienne wydarzenie, podczas którego miało miejsce otwarcie  wystawy pod nazwą: „Polska pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy” połączone z wigilijnym spotkaniem przedstawicieli polskich województw. W uroczystości uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk oraz wiceprzewodniczący Józef Żurek.

W organizację spotkania, po raz pierwszy zaangażowane były wszystkie polskie Biura Regionalne obecne w stolicy Belgii, jak również Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz  Polska Organizacja Turystyczna.

W Komitecie Regionów, miejscu gdzie stykają się interesy wszystkich regionów Europy, w dniach 8 -12 grudnia można było oglądać wystawę „Polska pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy”. Wystawa stanowiła podsumowanie pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu, którego celem było wyłonienie najlepszych projektów zrealizowanych przy współfinansowaniu funduszy unijnych przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski. Laureatem oraz zdobywcą głównej nagrody w kategorii wydarzenie został Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach za projekt „Wędrówki tradycji – turystyka kulturowa Euroregionu Niemen”.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy głos zabrali: Prezydent Komitetu Regionów Luc Van den Brande, Elżbieta Bieńkowska Minister ds. Rozwoju Regionalnego, Danuta Hubner Komisarz ds. Polityki Regionalnej oraz Jan Tobmiński Ambasador w Stałym Przedstawicielstwie przy UE oraz w imieniu wszystkich polskich regonów Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Przybyli goście mieli również okazję wysłuchać koncertu Urszuli Dudziak oraz Kasi i Miki Urbaniak, które wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój śpiewając polskie kolędy i opowiadając o polskich zwyczajach bożonarodzeniowych. Degustacja typowych polskich potraw – pierogów z kapustą i grzybami, kapusty z grochem, ryb, makowców i pierników – przygotowywanych na wigilijny stół, spotęgowała świąteczną atmosferę.

Przyjęciu towarzyszyła zorganizowana i przeprowadzona przez polskie regiony loteria z nagrodami. Jeden z upominków, symbolizujących nasze województwo, wręczył przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk.
 
Tego wieczoru wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani bombkami z motywami polskimi oraz folderem „Hity polskiej turystyki”.